نحوه خرید خط 9000 خدماتی

شرایط خط 9000:
این سرشماره خدماتی بوده و قابلیت عبور از بلک لیست را دارد.
تعرفه ارسال این خطوط متناظر با سایر سرشماره هاست.
قیمت خرید خط با توجه به انتخابی یا غیرانتخابی بودن خط متفاوت هست
چنانچه بخواهید شماره انتخابی باشد باید شماره موردنظر را طی ارسال تیکت در خود سامانه اعلام نمایید تا قیمت آن از اپراتور استعلام شود.
در ابتدای متن باید از نام مشتری، عبارت مشتری گرامی یا عبارات مشابه استفاده شود.
اضافه کردن لغو1 به انتهای پیام اختیاریست.
این خطوط امکان دریافت دارند.
ارسال از طریق وب سرویس با این خطوط امکان پذیر است.


مدارک مورد نیاز برای ثبت خطوط 9000
تصویر اصل روی کارت ملی
– تصویر اصل پشت کارت ملی
رسید کارت ملی در صورت قدیمی بودن کارت ملی
تصویر اصل صفحه اول شناسنامه
تصویر اصل صفحه توضیحات شناسنامه
تصویر فرم تعهدنامه
تصویر اینماد، روزنامه رسمی یا جواز کسب قابل استعلام


نکات مهم:
کپی مدارک مورد تایید نیست و تصاویر باید از اصل مدارک باشد.
تصاویر باید با کیفیت و خوانا باشد.
جواز کسب یا اینماد حداقل دو ماه اعتبار داشته باشد.
جواز کسب ارسالی باید به صورت آنلاین قابل استعلام باشد.
آدرس کامل باشد (استان – شهر – خیابان – پلاک – کد پستی)
برای ثبت خطوط به صورت حقوقی، تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت (در صورت اتمام اعتبار، تصویر آخرین
آگهی تغییرات)ارسال شود.
فرمت تصاویر jpg باشد و حداکثر حجم تصاویر 900 کیلوبایت باشد.
در صورت درخواست خط از طریق خود سامانه،منوی عملیات حساب، خرید شماره، اپراتور 9000 فرم مربوطه را کامل کرده و مدارک لازم را بارگذاری کرده و درخواست خود را سیستمی ثبت کنید. شماره خط بصورت رندم توسط سیستم برای شما انتخاب می سود
-در صورت اینکه درخواست خط 9000 را به صورت انتخابی دارید.درخواست سیستمی ثبت نکنید. ابتدا از خود سامانه، بخش ارسال تیکت-شماره های موردنظر خود را جهت استعلام آزاد بودن و ارائه قیمت اعلام نمایید. درصورت موجود بودن خط قیمت به شما اعلام می شود و سپس برای سفارش خط انتخابی از طریق همان تیکت مدارک را ارسال نمایید.

راهنمای تکمیل فرم خطوط 9000:

درج شماره نامه و تاریخ در بالای فرم الزامیست. برای شماره نامه میتوانید از یک شماره 5 رقمی رندم استفاده کنید

در پاراگراف دوم فرم، در قسمت مشتری و بهره بردار نام درخواست دهنده نوشته شود.

در صورتی که هر یک از اطلاعات فرم را ندارید، در مقابل آن بخش کلمه “ندارد” نوشته شود

در صورتی که جواز کسب اینماد باشد، درج آدرس سایت در فرم تعهدنامه الزامیست.

مهر و امضا و اثر انگشت در قسمت مهر و امضای بهره بردار ثبت شود و قسمت مهر و امضای شرکت خالی بماند.

نام و نام خانوادگی در کنار مهر و امضا نوشته شود.

در صورتی که فرم حقوقی باشد، نماینده و مدیرعامل هر دو باید یک شخص باشند و این شخص باید در روزنامه رسمی و یا آگهی تغییرات دارای حق امضا باشد.