برای فعال شدن خطوط سامانه و انجام ارسال پیامک، میبایست ابتدا احراز هویت انجام گیرد،پس از ورود ابتدایی به سامانه گزینه ارسال مدارک در بالای صفحه سامانه مشخص هست، در این بخش تصویر کارت ملی هوشمند شخصی که پنل با مشخصاتش ثبت نام ثبت نام شده است میبایست بارگذاری گردد و همچنین جهت تطبیق احراز هویت (جهت استفاده از خطوط اشتراکی سامانه) میبایست صرفا یک شماره کارت 16 رقمی بانکی،در کادر مشخص شده درج نمایید (این مورد جهت تطابق اسم صاحب کارت ملی میباشد و کاربری دیگری ندارد)