ارسال منطقه ای کشوری

با استفاده از این بخش میتوانید به شماره های همراه اول در کشور به صورت کلی یا با تفکیک پیش شماره ارسال کنید برای انجام این کار ابتدا نوع سیم کارت و سپس استان و شهر را انتخاب نمایید و در اخر ردیف و تعداد مورد نظرتان را انتخاب کنید.
ازمنوی ارسال-ارسال پیامک-افزودن گیرندگان-ارسال منطقه ای کشوری مشخص هست.

همچنین ارسال بصورت منطقه ای لیست سفید هم می توانید انجام دهید که در این لیست بلک لیست ها کمتر می باشد