ارسال اخطاریه و تبریکات

امکان اخطاریه و تبریکات در سامانه پیام کوتاه نیماد #

در روزهایی که شما برای یادآوری بسیاری از وقایع نیاز به انواع واقسام یادآوری کننده ها مثل هشدار دهنده های تلفن همراهتان دارید.

می توانید به راحتی این مسئولیت را به سامانه پیامکی خود واگذار کنید تا سالروز تولد، سالگرد ازدواج و یا موعد سررسید قسط، چک و تاریخ های مهم دیگر را به دوستان، همکاران و یا مشتریان خود بطور خودکار ارسال نمایید.

برای این منظور روی گزینه “جدید” کلیک نمایید.

در صفحه باز شده دفترچه موردنظرتان را انتخاب کنید پس از انتخاب دفترچه گزینه فیلد ها ظاهر می شود که شما باید فیلد تاریخ مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

نکته: فیلد ها در این بخش بر اساس “خصوصیات بیشتر” دفترچه تلفن مورد نظر نمایش داده می شوند.

شماره ای که با آن پیامک ارسال می شود را در قسمت “شماره” وارد کنید در قسمت “زمان ارسال” نوع مقایسه تاریخ توسط سیستم را تعیین کنید.

دقیقا مطابق با تاریخ: اگر این گزینه را انتخاب کنید تاریخ اخطاریه حساس به روز، ماه و سال خواهد شد و فقط یک بار برای مخاطب در روز تعیین شده پیامک ارسال می گردد.

سالانه: با انتخاب این گزینه تاریخ اخطاریه به روز و ماه حساس می گردد و پیامک مورد نظر به صورت سالانه برای مخاطب ارسال می گردد.

ماهانه: با انتخاب این گزینه تاریخ اخطاریه به روز حساس می گردد و پیامک مورد نظر به صورت ماهانه برای مخاطب ارسال می گردد.

اگر می خواهید چند روز قبل از تاریخ موعد پیامک برای هر فرد ارسال شود کافیست تعداد روز مورد نظر را در بخش “چند روز قبل” وارد نمایید. اگر می خواهید پیامک در همان تاریخ موعد برای فرد ارسال گردد تعداد روز را “۰” قرار دهید.

در صورتی که گزینه “ارسال متوالی” را فعال نمایید تا روز مشخص شده هر روز یک پیام اخطار برای شخص ارسال می گردد.

با استفاده از امکان اخطاریه و تبریکات سامانه پیام کوتاه می توان به صورت خودکار رویدادهای ثبت شده با متن دلخواه توسط شما به مشتریانتان ارسال شود. پیامک ها را می توان برنامه ریزی کرد تا در یک تاریخ و زمان خاصی ارسال شوند. پیام ها را می توان به راحتی با استفاده از گزارش های تحویل در سامانه ارسال و دریافت پیامک ردیابی کرد. همچنین شما قادر به دیدن پیام هایی که به شماره تلفن تحویل داده شده هستید.

از مزایای این امکان میتوان برای کسب وکارهایی نام برد که نیاز دارند پیام یادآوری اقساط یا موعد سررسید چک ها و یا دیگر اطلاع رسانی ها را برای مخاطب خود بصورت خودکار و تعداد نامحدود ارسال نمایند. مانند: شرکت های بیمه

همچنین شما میتوانید تنظیمات را طوری در سامانه پیام کوتاه انجام دهید که برای مناسبت های خاص برای مشتریان در هر زمانی ارسال پیام صورت پذیرد و تخفیف ویژه برای خرید آن ها در آن روز قائل شوید. همین امر سبب جذب و رضایت مشتری میشود؛ و باعث بازاریابی دهان به دهان میشود که موجب افزایش مشتریان و وفاداری میشود.