ارسال از دکل BTS

در این بخش با کلیک بر روی بخش اضافه کردن لیست گیرندگان تصویر زیر را خواهید دید:

ملاحظه می کنید که نقشه ای مطابق صفحه ی GOOGLE MAP باز خواهد شد که شما به طور دقیق مکانی را که میخواهید در آن محدوده به شماره های ایرانسل موجود در آن مکان ارسال انجام دهید را طریق نشانه گذاری بر روی نقشه انتخاب میکنید.

در قسمت “به تعداد” تعداد شماره های گیرندگان را وارد کنید توجه داشته باشید در این نوع ارسال حداقل تعداد گیرندگان باید ۱۰۰۰۰ عدد باشد.

در قسمت “شماره موبایل” یک شماره ایرانسل وارد کنید تا پس از اتمام ارسال اپراتور ایرانسل یک پیامک برای شما بفرستند و از اتمام ارسال باخبر شوید.