ارسال با کلمات کلیدی

در بخش ارسال با کلمات کلیدی می توانید به صورت هوشمند متنی را به مخاطبانتان ارسال کنید.

در متن شما، کلمات کلیدی برای هر مخاطب متغیر هست مثل نام،پیشوند،میزان بدهی و مهلت پرداخت.

به عنوان مثال می خواهید متنی را به شکل زیر برای کاربرانتان ارسال کنید که نوشته های رنگی برای هر کاربر متفاوت است:

جناب آقای محمد جواد حسینی میزان بدهی شما ۱۲۳۵۰۰ ریال است و آخرین ملت پرداخت در تاریخ ۲۳/۵/۹۴ می باشد.

برای انجام این کار می توانید فیلد هارا از طریق فایل اکسل یا دفترچه تلفن به متن اضافه کنید.

فایل اکسل: با توجه به مثال فوق فایل اکسل را به صورت زیر چیدمان کنید.

سپس فایل اکسل مورد نظرتان را از طریق بخش “افزودن فایل” انتخاب کنید و بر روی دکمه “ثبت” کلیک نمایید.

در نهایت مثل تصویر فوق فیلد ها را از سمت چپ در متن پیام قرار دهید.

با استفاده از این امکان برای مثال شما میتوانید طی تنظیم یک پیام برای کل مشتریان بدهکارتان میزان بدهی و مهلت پرداخت را ارسال نمایید.

همچنین جهت اطلاع رسانی یک متنی که فقط نام و یا کلمه دیگری متغیر هست هم نیز میتوان از این امکان استفاده نمود.