ارسال نظیربه نظیر

با استفاده از این امکان شما می توانید به صورت همزمان چندین متن را به شماره های مختلف ارسال نمایید به طور مثال اگر می خواهید ۴ پیام متفاوت را به کارمندان ۴ بخش مختلف سازمان ارسال کنید می توانید به دو طریق زیر انجام دهید:

  1. ارسال از فایل اکسل: در اکسل ستون ها را به صورت تصویر زیر چیدمان کنید.

نکته: اگر می خواهید یک پیامک را به چندین شماره ارسال کنید کافیست مثل سطر دوم شماره هارا با کاراکتر “;” از هم جدا نمایید.

سپس فایل مورد نظرتان را از بخش ” افزودن فایل ” انتخاب نمایید و در نهایت بر روی دکمه ارسال پیام کلیک کنید.

2. به صورت دستی: ابتدا “تعداد جعبه انتخابی” را مشخص کنید.

سپس در کادر های ایجاد شده متن پیام و شماره گیرندگان را وارد کنید.