افزودن شماره از فایل

در این بخش می توانید شماره ها را از طریق فایل متنی با پسوند txt و یا فایل اکسل با پسوند xls و xlsx اضافه نمایید.

فایل متنی : در هر خط یک شماره قرار میگیرد.

فایل اکسل : پس از هر انتخاب دفترچه، طبق راهنمای ستون ها، اطلاعات را در فایل اکسل چیدمان کنید.