ثبت درخواست خط خدماتی

شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها، دفاتر و سازمان هایی است که پیامک هایی با محتوای کلی، مشخص و در محدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خود درخواست دریافت این پیامک ها را داده اند، ارسال می کنند و محتوای آن اطلاع رسانی و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.

جهت ارسال درخواست ها تا پايان ساعت كاری روز ١٩ ام هر ماه اقدام نماييد. بديهی است در صورت ارسال پس از روز مذكور فرآيند بررسی به ماه بعد موكول خواهد شد.

جهت بررسی درخواست های خدماتی اقدامات ذيل باید صورت پذيرد.

١) تعهدنامه

تعهد نامه می بايست در تمامی قسمت ها و مطابق اطلاعات ثبتی خط، در سامانه تكميل شده و توسط مديرعامل مهر و امضا شود؛ سپس در سربرگ پرينت گرفته شده و با اسكن رنگی با كيفيت بالا در فرمت (jpg) ارسال گردد.

برای دریافت تعهدنامه اپراتورها می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.


در خصوص شركت هايی كه نماينده رسمی سازمان دولتی باشند، معرفی نامه از سازمان مربوطه نيز مورد نياز است.

٢) ليست شماره

لیست شماره مشتركينی كه به آن ها پيامک خدماتی ارسال می شود، می بايست ضميمه شود. (صرفا شماره مشتركين مدنظر است و درحال حاضر هيچگونه اطلاعات ديگری نياز نيست.)

برای دریافت فایل نمونه لیست شماره می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.

استثنا: شماره های تراكنش بانک و حكومتی.
علی رغم ارسال ليست مشتركين، در صورتی كه مشترک از دريافت هرگونه پيام شكايت نمايد و چنانچه تمهيداتی در خصوص انصراف مشترک از دريافت پيامک ديده نشده باشد، شماره از ليست سفيد خارج می شود و مسئوليت هرگونه عواقب بعدی اعم از جريمه نقدی و… بر عهده بهره بردار خواهد بود.

در صورتی كه پيامكی مغاير با محتوای اعلام شده ارسال گردد، شماره از ليست سفيد خارج خواهد شد.


در خصوص صندوق های قرض الحسنه ، شركت های بورس و … ارائه مجوز از بانک مركزی الزامی است.
استفاده از ديتا بيس مشترک براي شركت های هلدينگ (نمايندگی های متعدد) قابل قبول نمی باشد.

لازم به ذكر است درخواست هايی كه موارد فوق در آنها رعايت نشده باشد مورد بررسی قرار نمی گيرد و وضعيت آن “رد شده” خواهد بود!

٣) ارسال سفته

ارسال سفته جهت خدماتی شدن خطوط الزاميست.

برای دریافت فایل نحوه تکمیل سفته می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.

با توجه به جرائم تخلف در نظر گرفته شده از سوی همراه اول، كاربر می بايست نسبت به تحويل سفته معتبر بابت تضمين به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال اقدام نمايد…( طبق تصوير اطلاعات مشخص شده سفته پر گردد + مهرشركت و امضا صاحبان امضا)

حجم فايل تعهدنامه كمتر از ٤٠٠ كيلو بايت باشد.