ثبت درخواست خط خدماتی

شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها، دفاتر و سازمان هایی است که پیامک هایی با محتوای کلی، مشخص و در محدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خود درخواست دریافت این پیامک ها را داده اند، ارسال می کنند و محتوای آن اطلاع رسانی و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.

جهت ارسال درخواست ها تا پايان ساعت كاري روز ١٩ ام هر ماه اقدام نماييد. بديهي است در صورت ارسال پس از روز مذكور فرآيند بررسي به ماه بعد موكول خواهد شد.

جهت بررسي درخواست هاي خدماتي اقدامات ذيل باید صورت پذيرد.

١) تعهدنامه

تعهد نامه مي بايست در تمامي قسمت ها و مطابق اطلاعات ثبتي خط، در سامانه تكميل شده و توسط مديرعامل مهرو امضا شود؛ سپس در سربرگ پرينت گرفته شده و با اسكن رنگي با كيفيت بالا در فرمت (jpg) ارسال گردد.

برای دریافت تعهدنامه اپراتور ها می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.


در خصوص شركت هايي كه نماينده رسمي سازمان دولتي باشند، معرفي نامه از سازمان مربوطه نيز مورد نياز است.

٢) ليست شماره

لیست شماره مشتركينی كه به آن ها پيامك خدماتي ارسال مي شود، مي بايست ضميمه شود. (صرفا شماره مشتركين مدنظر است و درحال حاضر هيچگونه اطلاعات ديگري نياز نيست.)

برای دریافت فایل نمونه لیست شماره می توانیداز طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.

استثنا: شماره هاي تراكنش بانك و حكومتي.
علي رغم ارسال ليست مشتركين، در صورتي كه مشترك از دريافت هرگونه پيام شكايت نمايد و چنانچه تمهيداتي در خصوص انصراف مشترك از دريافت پيامك ديده نشده باشد، شماره از ليست سفيد خارج مي شود و مسئوليت هرگونه عواقب بعدي اعم از جريمه نقدي و… بر عهده بهره بردار خواهد بود.

در صورتي كه پيامكي مغاير با محتواي اعلام شده ارسال گردد، شماره از ليست سفيد خارج خواهد شد.

در خصوص صندوق هاي قرض الحسنه ، شركت هاي بورس و … ارائه مجوز از بانك مركزي الزامي است.
استفاده از ديتابيس مشترك براي شركت هاي هلدينگ (نمايندگي هاي متعدد) قابل قبول نمي باشد.

لازم به ذكر است درخواست هايي كه موارد فوق در آنها رعايت نشده باشد مورد بررسي قرار نمي گيرد و وضعيت آن “رد شده” خواهد بود!

٣) ارسال سفته

ارسال سفته جهت خدماتي شدن خطوط الزاميست.

برای دریافت فایل نحوه تکمیل سفته می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی>راهنما اقدام نمایید.

با توجه به جرائم تخلف در نظر گرفته شده از سوي همراه اول، كاربر مي بايست نسبت به تحويل سفته معتبر بابت تضمين به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال اقدام نمايد…( طبق تصوير اطلاعات مشخص شده سفته پرگردد + مهرشركت و امضا صاحبان امضا)

حجم فايل تعهدنامه كمتر از ٤٠٠ كيلو بايت باشد.