خرید خط اختصاصی

در سامانه پیام کوتاه نیماد امکان خرید شماره اختصاصی وجود دارد جهت خرید به منوی عملیات حساب > خرید شماره مراجعه کنید.

در این بخش میتوانید از اپراتور مورد نظر خط خود را سفارش دهید البته برای خرید از اپراتور ۱۰۰۰ چنانچه میخواهد شماره مورد نظری را انتخاب کنید.

در این قسمت اگر “نوع خط” را درخواستی انتخاب کنید شماره ای که مد نظرتان می باشد را در جعبه “شماره مورد نظر” اضافه می کنید. میبایست در فرم “استعلام” در این بخش شماره را درج نمایید و اگر آزاد بود سپس فرم خرید خط را پر نمایید.

فرم خرید خط را به دو صورت حقیقی و حقوقی میتوانید ثبت نام کنید که میبایست بر اساس اطلاعات هویتی که سامانه را خریداری نمودید ثبت شود پس از ثبت خرید خط میتوانید به سبد خرید رفته و هزینه خرید خط را آنلاین پرداخت نمایید سپس بعد از یک روز کاری که بررسی خرید خط انجام شد چنانچه در ثبت فرم مشکلی نباشد خط تایید شده و به شماره های پنل شما اضافه می گردد.

نهایتا خط اختصاصی به نام کسی که خط را ثبت نموده احراز هویت می شود و دو قابلیت ارسال و دریافت را دارا می باشد.