شرایط ارسال از خط event

این خط اخیرا به سامانه اضافه شده است و در همه ی پنل ها فعال هست

این خط بدین صورت هست که به بلک لیست هم ارسال انجام می دهد و عبارت لغو11 به انتهای متن خودکار اضافه می شود

البته خط عمومی هست و شاید هر متنی را تایید نکند، اما محدودیت کمتری نسبت به خطوط خدماتی عمومی دارد

تعرفه خط در بخش پروفایل مشخص شده است.