شرایط ارسال از خط event

این خط به سامانه اضافه شده است و در همه ی پنل ها فعال هست

این خط بدین صورت هست که به بلک لیست هم ارسال انجام می دهد و عبارت لغو11 به انتهای متن خودکار اضافه می شود

البته خط عمومی هست و با این خط متون تبریک و تسلیت را میتوانید به مخاطبین خود ارسال کنید.

تعرفه خط در بخش پروفایل مشخص شده است.