در این بخش مخاطب شما می تواند با ارسال کلید واژه ای خاص عضو یکی از دفترچه تلفن های شما شود، برای انجام این کار روی گزینه جدید کلیک نمایید.

در کادر باز شده عنوان منشی عضویت را درج کنید در بخش ” دریافت از ” شماره ای اختصاصی که مخاطب پبام خود را به آن ارسال خواهد کرد انتخاب نمایید.

در قسمت “ ارسال از” شماره ای که می خواهید از آن پیامی در جواب نظر مخاطب ارسال گردد، انتخاب نمایید.

سپس دفترچه تلفنی که قصد دارید مخاطبتان در آن عضو شود انتخاب کنید.

در قسمت کلمه کلیدی عضویت، کلمه یا عددی که مخاطب شما با ارسال آن به سامانه عضو دفترچه می شود انتخاب نمایید.

اگر می خواهید پس از عضویت پیامی برای کاربر ارسال گردد در بخش “ متن پیام پاسخ عضویت” پیامک مورد نظرتان را تایپ کنید.

مخاطبانتان جهت لغو عضویت در سامانه کافیست کلمه یا عددی را که در قسمت ” کلمه کلیدی لغو عضویت ” درج شده را ارسال کند، پس از لغو عضویت پیامک مورد نظر برای کاربر ارسال میگردد.

اگر شخصی که عضو دفترچه تلفن شماست مجددا درخواست عضویت ارسال کند پیام ” متن تکرار ” برای وی ارسال می گردد.