در این بخش می توانید از طریق سامانه پیامکی خود اقدام به ایجاد سیستم نظرسنجی نموده و از نظر مخاطبتان در خصوص موضوعی آگاه گردید.

به طور مثال به وسیله بنر، پیامک یا … به اطلاع مخاطب خود رسانده اید که با ارسال عدد بین ۱ تا ۴ ، نظر خود را در خصوص کیفیت برگزاری آزمون به شماره اختصاصی شما ارسال نمایند.

برای این منظور روی گزینه جدید کلیک نمایید.

در کادر جدید عنوان نظرسنجی را قید می نمایید.

در بخش ” دریافت از ” شماره ای اختصاصی که مخاطب پیام خود را به آن ارسال خواهد کرد انتخاب نمایید.

در ” ارسال از ” شماره ای که می خواهید از آن پیامی در جواب نظر مخاطب ارسال گردد، انتخاب می نمایید.

در بخش کلمات کلیدی، گزینه های نظرسنجی (عدد یا نوشته) را که مخاطب باید انتخاب و برای شما ارسال نماید قید می کنید.

در بخش عنوان پاسخ نیز، متن مورد نظر خود را ثبت می کنید.

در صورت نیاز به ایجاد کلمات کلیدی بیشتر روی + کلیک نمایید.

نکته : توجه داشته باشید که کلمات کلیدی بخش مسابقه، نظر سنجی ، پاسخگوی خودکار و … نباید تکراری باشند.

در صورت تمایل می توانید در بخش پیام نظر ثبت شده متنی را که می خواهید در جواب مخاطب ارسال گردد ثبت کنید.

با فعال کردن پاسخ های سیستمی متن ثبت شده در پیام نظر ثبت شده با شماره بخش “ ارسال از” در جواب پیام مخاطب ارسال می گردد.

در صورت غیرفعال کردن این بخش نیز هیچ پیامکی در پاسخ به مخاطب ارسال نمی گردد.

در قسمت روز نیز می توانید زمان پایان نظر سنجی را تعیین نمایید.

شما همچنین می توانید نظر سنجی خود را فعال و یا غیر فعال کرده و در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.