با استفاده از این امکان مخاطبان شما می توانند با ارسال کلمه ای خاص از اطلاعاتی بهره مند گردند.

در بخش ” دریافت از ” شماره ای اختصاصی که مخاطب پیام خود را به آن ارسال خواهد کرد انتخاب نمایید.

در “ارسال از” شماره ای که می خواهید از آن پیامی در جواب پیام مخاطب ارسال گردد، انتخاب نمایید.

مخاطبان شما می توانند از محصولات شما ، فروش های ویژه و .. با ارسال یک پیام کوتاه اطلاع کسب کنند.

مثلا کلمه کلیدی ” ۱″ را قید کرده و در بخش “ متن پیام پاسخ ” لیست محصولات خود را ثبت کنید.

همچنین به جز این روش می توانید از قسمت فایل browse را انتخاب کرده و فایل اکسل محصولات خود را بارگذاری نمایید.

به این نحو که در ستون A کلمات کلیدی و در ستون B توضیحات و متون مورد نظر خود را ثبت می کنید.

پس از ایجاد پاسخگوی خودکار فوق مخاطب شما می تواند با ارسال عدد ۱ لیست آخرین محصولات شما را دریافت کند و با ارسال نام سازنده ، لیست محصولات آن برند را دریافت کند.