گزارشات ارسال را نمی بینم،چکارکنم؟

گزارشات ارسال اکنون دو بخش شده:

  1. گزارشات ارسال (که گزارشات ۳ ماه اخیر نمایش داده می شود)
  2. گزارشات آرشیو ارسال ( که گزارشات قبل از ۳ ماه اخیر را نمایش داده می شود)

قابل توجه نمایندگان محترم: لطفا ابتدا از پنل نمایندگی خودتان، مدیریت و تنظیمات – بخش تنظیمات بسته ها – منوی گزارشات ارسال- بخش گزارشات آرشیو ارسال را برای همه ی بسته هایی که تعریف نمودید و همچنین بسته کاربر مذکور فعال نمایید
وسپس کاربر را راهنمایی کنید که از بخش گزارشات آرشیو ارسال، گزارشات ۳ ماه اخیر و قبل تر را مشاهده و دریافت کند.