گزارشات ارسال

گزارشات ارسال #

این بخش حاوی گزارش تمامی ارسال های شما می باشد و می توانید گزارشات را بر اساس متن پیام، بازه زمانی ارسال، شماره خط، کد بالک و .. جستجو کنید.

در مقابل هر پیام گزینه “مشاهده” وجود دارد که می توانید کلیه اطلاعات مربوط به ارسال از جمله دلیوری ارسال برای هر گیرنده را مشاهده کنید.

دلیوری ارسال ها به صورت زیر می باشد:

منتظر ارسال : در صورتی که پیامک شما به صورت زمان دار ایجاد شده باشد دلیوری ارسال به این شکل نمایش داده می شود.

ارسال : این دلیوری بدان معناست که پیامک شما از سیستم خارج شده ولی هنوز دلیوری آن از طرف اپراتور اعلام نشده است(دلیوری ارسال ها حداقل ۲۰ دقیقه پس از ارسال مشخص می شوند).

بلک لیست : این دلیوری بدان معناست که مخاطب شما پیامک های تبلیغاتی خود را غیر فعال کرده است و هزینه آن بازگشت داده میشود.

رسیده به مخابرات : این دلیوری بدان معناست که پیامک شما از سیستم ما و حتی اپراتور خارج شده است ولی وضعیت دقیق ارسال از طرف اپراتور مشخص نشده است.

نکته : اگر مثل تصویر زیر در بخش گزارشات ارسال پس از گذشت ۱۰ دقیقه تعداد “خروجی” مشخص نشد بدان معناست که ارسال شما با اختلال مواجه شده و باید ارسال خود را متوقف و مجددا پیام را ارسال نمایید. (جهت توقف ارسال روی گزینه مشاهده کلیک نمایید و در پنجره بازشده-توقف ارسال را بزنید )

پیامک هایی که به صورت خودکار (مانند پاسخگوی خودکار،اعلام ورود، منشی عضویت، مسابقات و نظرسنجی و .. ) ارسال می شود در همین بخش گزارشات ارسال قرار می گیرد. که در فیلترهای جستجو این بخش بر حسب نوع ارسال می توانید هر کدام از موارد فوق را لیست و گزارش جداگانه اش را ببینید و خروجی بگیرید.

گزارشات ارسال سیستمی #

در گزارشات ارسال سیستمی وضعیت دلیوری ارسال ها را بصورت تک تک بر حسب هر شخص گیرنده پیام، می توانید مشاهده نمایید.