گزارشات مالی

با ورود به این بخش قادر خواهید بود تمام تراکنش های مالی خود را از قبیل شارژ حساب، میزان اعتبار کسر شده بعد از ارسال پیامک هم و … مشاهده کنید.